INFO

AKTUÁLNĚ

Letošní sezóna  začne 1.4. 2024

MAPA TRAILŮ

Jako nástupní místo doporučujeme Sušici a na traily nastoupat po červené turistické značce, která vás dovede až k rozhledně Sedlo. Odtud záčíná Trail Epona a po následně jdoucích trailech přijedte zpět až do Sušice.

PROVOZNÍ ŘÁD


1. PROVOZNÍ DOBA

Od 01. 04. do 31. 10. každého roku

                                                     DUBEN od 8:00 do18:00 hod.

                                                     KVĚTEN až SRPEN od 8:00 do 20:00 hod.

                                                     ZÁŘÍ od 8:00 do 18:00 hod.

                                                     ŘÍJEN od 8:00 do 16:00 hod  

JÍZDA NA TRAILECH MIMO PROVOZNÍ DOBU JE ZAKÁZÁNA


2. KOLO A VYBAVENÍ Uživatel je povinen používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a rukavice. Také je nutné používat správně udržované horské kolo vhodné pro podmínky tratě. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel.

3. TRAILY Můžete používat pouze označené trasy. Je zakázáno jezdit na tratích, které nejsou označeny jako cyklostezky! Pokud je trasa uzavřena, platí absolutní zákaz jízdy. Je zakázáno jezdit mimo traily a vytvářet zkratky nebo stavět na trailech jakékoliv překážky anebo měnit jednotlivé části tras.

4. VYUŽITÍ AREÁLU Před jízdou je povinen každý uživatel se seznámit s provozním řádem trailů, mapou, značením jejich obtížností a zvolit si trasu, která odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a fyzické kondici. Traily jsou jednosměrné. Vjezdem na jakýkoliv trail uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem, že se zavazuje jej respektovat. Vstup dětem do 6 let je zakázaný, dětem do 12 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let

5. OHLEDUPLNOST Každý cyklista musí jednat tak, aby neohrožoval sebe nebo svým jednáním neublížil jiným uživatelům areálu. Uživatelům trailů je zakázáno zastavovat na nepřehledných úsecích. Cyklista, který spadl, musí co nejrychleji uvolnit místo nehody.

6. PŘEDJÍŽDĚNÍ Můžete předjíždět po pravé i levé straně, ale pouze v případě, že mezi sebou a jezdcem, který je předjížděn budete mít bezpečnou vzdálenost na to, abyste měli dostatek místa pro jakékoliv pohyby.

7. POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI V případě nehody je každý uživatel povinen poskytnout pomoc; Doporučujeme vám vždy nosit mobilní telefon.

8. KONTROLA TOTOŽNOSTI V případě nehody musí každá osoba, ať už svědek nebo zúčastněná osoba zůstat na místě a být schopna se identifikovat

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Uživatel trailů musí respektovat pravidla ochrany přírody, udržovat pořádek, chovat se v lese tiše, nevjíždět do volné krajiny či lesního porostu mimo značené stezky. Veškerý odpad musí být odvezen a po té uložen na příslušných místech. Oprava kol na cestách a používání čističů nebo biologicky nerozložitelných čisticích prostředků je přísně zakázáno

10. ODPOVĚDNOST Uživatel trailových stezek je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli areálu či třetím osobám způsobí.

11. Organizovaná činnost  Jakákoliv organizovaná činnost, výuka techniky jízdy na trailu, trénink nebo bike camp lze uskutečnit pouze se souhlasem vlastníka trailů. Akci jste povinni nahlásit min. 1 měsíc předem (podatelna@mususice.cz) a uhradit poplatek jako náhradu za údržbu trailů. Skupina do 20 osob 1 000,- Kč/den, skupina nad 20 osob 1 500,- Kč/den


  Použití areálu je výhradně na vaše vlastní riziko. 

 Provozovatelé zařízení jsou vyloučeni z jakékoliv odpovědnosti.


Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém: 112

Zdravotnická záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

Všechny další informace o trailech získáte v prodejně BIKE X SKI T.G.Masaryka 179, Sušice